LT | EN

Lietuvių tradicinė kultūra XXI a.

Ši svetainė skirta XXI amžiaus lietuviškam kaimui ir jo žmonėms,
išsaugojusiems ir tęsiantiems paveldėtas tradicijas.

2003-2014 metais sukurtose fotografijų serijose atsiskleidžia Arūno BALTĖNO pamatytas jų gyvenamas pasaulis – kiemai ir kaimai, darbai ir šventės, ryšys su artimu ir su Dievu.

Autentiški žmonių pasakojimai, etnologių Saulės MATULEVIČIENĖS ir Nijolės MARCINKEVIČIENĖS komentarai supažindina su krašto istorija ir papročiais, gyvosios tradicijos raiškos formomis.

Dėkojame visiems Gervėčių krašto žmonėms ir šilų dzūkams, priėmusiems į savo namus, sutikusiems pasidalinti savo žiniomis ir atsiminimais, leidusiems fotografuoti gyvenimą ir šventes.

Taip pat dėkojame visiems 2010-2012 metų Gervėčių krašto tyrimų dalyviams, bendražygiams ir bendraminčiams.

Knyga parengta vykdant ES Struktūrinių fondų finansuojama projektą „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005.

Gervėčių krašto tyrimus 2010 – 2012 m. rėmė Lietuvos mokslo taryba:
programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“,
projektas „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ (VAT-17/2010),

Sudarymas – Arūnas Baltėnas, Saulė Matulevičienė;
Knygos struktūra, dizainas – Visvaldas Baltėnas, Ona Grigaitė;
Garso įrašų parengimas - Mantas Lapeika;
Redagavimas - Neringa Klišienė.

© 2014